DETTA HÄNDER I GLADUR UNDER 2018

-Inomhustävling på Jälla...info under tävling
- 3/3 Årsmöte med avslut på
   Islandshästen A-Ö
- Hemma-hos-ridning
- Föl och unghäst mönstring
- Prova-på-visning. Kurs med Nina Bergholtz
- Ungdomsaktiviteter med olika teman.
- KM 2018
- Fira Islandshästens dag med ridning och grillning på Snäcksjön.

Mer informatiom om de olika aktiviteterna kommer att komma ut. Och det kommer säkert att tillkomma en del aktiviteter också :)


 

VARMT VÄLKOMNA PÅ ÅRSMÖTE DEN 3/3.

Vi kommer att börja kl 10.00 med att avsluta Islandshästen A-Ö . Denna gång pratar vi om unghästen och allt vad det innefattar.
Klockan 12.00 kör vi igång med årsmötet och självklart så bjuder vi på förtäring.
Plats: Rasbo församlingshem.
Tid: A-Ö kl 10.00
Årsmöte kl 12.00

Anmälan görs till anna.niska1@telia.com senast den 26/2. OBS! det är en etta efter niska i mailadressen :)

Årsmöte 2018- Dagordning:

a. Mötets öppnande.
b. Godkännande av föredragningslistan
c. Mötet behörigt utlyst samt fastställande av röstlängd
d. Val av ordförande för mötet
e. Anmälan av styrelsens val av sekreterare.
f. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet.
g. Behandling av styrelsens/kommittéernas berättelser.
h. Behandling av ekonomisk berättelse och revisorernas berättelse
i. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
j. Faställande av antalet ledamöter i styrelsen
k. Val av ordförande, kassör, ledamöter och suppleanter 
l. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant för ett år.
m. Val av ombud till riksårsmötet samt suppleanter till detta.
n. Val av ledamöter i valberedningen varav en sammankallande.
o. Fastställande av medlemsavgift för lokalklubben för nästföljande år.
p. Motioner till riksårsmötet.
q. Övriga i förväg anmälda frågor
r. Övriga frågor
s. Mötets avslutande

Detta har vi gjort 2017

-Hemma-hos-ridning med grillning och tårtkalas för att fira Islandshästens dag.
-Inomhustävling på Jälla
-KM  på Toftinge
-Träningar för Anne Fornstedt 1ggr/månad i Vallby ridhus. 
-Föl & Unghästmönstring  med Nina Bergholtz
-Två tillfällen med kursen Islandshästen A-Ö som Gladur bjuder sina medlemmar på.
-Året har varit fyllt med diverse olika ungdomsaktiviteter. Kolla in ungdomssidan samt deras facebooks sida.

VILL DU BLI MEDLEM I GLADUR ?
KLICKA DÅ PÅ MEDLEMSFLIKEN ÖVERST PÅ SIDAN SÅ FINNS MER INFORMATION DÄR.

VÄLKOMMEN !

TIPS!
Klicka på TÄVLINGSFLIKEN för att få mer information om det nya licenssystemet 2017.

Tänk på att lösa licensen i god tid före tävling !

 

TÄVLING
År 2013 började en ny tradition i Gladur med ett klubbmästerskap på hösten. På våren har vi också arrangerat soliga vårtävlingar och på vintern inomhustävlingar.

AKTIVITETER
Vi har under åren arrangerat många olika aktiviteter och de som planeras framåt läggs ut på hemsidan
och facebook.

 

UNGDOM
En sida för våra ungdomar. Aktiviteter mm