VÄLKOMMEN TILL GLADURS UNGDOM

Sedan 2016 har det blivit full fart på Gladurs ungdomsutskott.
Alla aktiviter och övrigt som gäller ungdom kommer att läggas ut på Gladurs ungdoms facebook grupp.
Varmt välkommen att gå med där!