Medlemsförmåner

Som medlem i Gladur blir du automatiskt medlem i SIF, Svenska islandshästförbundet, som är vårt moderförbund. Gladur är även en del av Upplandsdistriktet.
Som medlem i en lokalförening har du ett flertal medlemsförmåner som bland annat listas nedan.
Förutom förmånerna får du ta del av en härlig gemenskap och lära känna andra människor som delar ditt stora intresse.

I Gladur är alla välkomna, oavsett om du har egen häst eller inte, tävlar, rider på ridskola, avlar eller bara är intresserad av den fantastiska rasen Islandshäst.
Varmt välkommen till oss i Gladur!

  • Papperstidningen "Islandshästen" som ges ut av SIF med 4-5 nummer/år och är fullspäckad med artiklar, information om vad som händer i Islandshästsverige, tävlingsresultat mm.
  • 10% rabatt på hästförsäkringar hos Agria.
  • Rabatt hos Vethem med samarbetspartners (10% på veterinärtjänst samt beteenderådgivning)
  • Tillgång till avelsdatabasen Worldfengur (gratis tillträde till databasen värde 1600 kr/år).
  • Tillgång till Gladurs alla aktiviteter, både gratisaktiviteter och övriga aktiviteter där Gladurmedlemmar alltid har företräde och billigare pris.
  • Möjlighet att tävla och lösa tävlingslicens på alla officiella tävlingar.
  • Du är omfattad av SIFs försäkring på alla förbundets aktiviteter.
  • Möjlighet att bli nominerad till Gladurs olika nomineringar och vinna fina priser.
  • Tillgång till SIFs utbildningar och andra aktiviteter.