Drogpolicy

Roslagens Islandshästförening Överlag gäller att föreningens medlemmar över 18 år skall föregå med gott exempel då yngre medlemmar från föreningen är närvarande vid olika sammankomster.

Föreningen tillåter inte att personer under 18 år använder tobak / snus i samband med organiserad verksamhet. Personer över 18 år som använder tobak / snus bör göra det avskilt och helst inte i samband med verksamheten.
Det är ledaren som bär ansvaret att detta efterföljs, och om det upptäcks att någon ungdom röker / snusar så pratar ledaren med personen enskilt. Vid upprepade tillfällen kontaktas föräldrarna. Föreningen tillåter inte att personer under 18 år dricker alkohol.

Övriga medlemmar skall vid offentliga tillfällen själva kunna bedöma vad som är lämpligt utgående ifrån situationen. Det är inte tillåtet att komma berusad eller bakfull till kurs / träning / tävling eller möte.

Man får ej dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder.
Det är ledare samt styrelsen som bär ansvaret för att detta efterföljs.
Om det upptäcks att någon ungdom druckit alkohol så pratar ledaren med personen enskilt och föräldrarna kontaktas. Utifrån samtalet bestäms vilka de eventuella konsekvenserna blir.

Föreningen förbjuder användning av narkotika och dopingpreparat. 
Det är styrelsen som bär ansvaret för detta. Om det upptäcks att någon medlem använt sig av narkotika eller dopingpreparat leder detta till enskilt samtal samt föräldrakontakt för ungdomar. Vidare kontaktas polisen. Medlemmen avstängs från föreningen under en tid som styrelsen bestämmer.  I övrigt följer Gladur, den av SIF (Svenska Islandshästförbundet) antagna drogpolicyn vid aktiviteter och tävling (se nedan).