Fritidsutskottet

Vad roligt att just du har hittat hit till Fritidsutskottet!

Här är vår verksamhetsberättelse 2020 - saker vi genomförde och saker vi ville göra men som inte blev möjligt.

För vår del började året med en stor- och svårslagen Gladur-bankett, en fest som uppskattades av många.
I februari arrangerade vi en föreläsning om Mental Träning, som Louise Östlund höll i.
I november hade vi planerat att genomföra en föreläsning om ”ryttarträning” med Carmen Le Ruyet, som vi tyvärr var tvunga att ställa in pga. strängare restriktioner.
Året avslutades med en gladur/vinter utmaning där medlemmar uppmannades till att lite kreativitet och gymnastiska övningar med sina hästar.
Priser, i form av fina Gladurmuggar, lottades ut bland utmaningens deltagare.

Utöver de aktiviter som redan nämts har vi haft nio stycken möten under året.
Vi föredrar att träffas hemma hos någon av fritidsutskottes medlemmar men med tiden har vi haft digital möten.
Ett av de nio mötena ägde rum i september och var hemma hos Pia.
Det var en ”höst kick-off” som resulterade i en planering över 2021, innehållande de aktiviteter och event vi ville/vill genomföra.

Nu hoppas vi på ett bättre 2021 med fler aktiviteter!
 

loading...

Fritidsutskottet 2021
består av:


Pia Maria Östlund
Eva-Lott Hård
Marina Jansson Wahlberg
Lina Holmgren
Monica Persson
Pia Nordling
Anna Markgren
Malin Ring

Ni är alltid välkommna att hoppa in i detta fantastiska gäng!
Det är bara att höra av er till gladur@gladur.se