här kommer programmet/startordningen  att publiceras

Gladur KM 1/10-2022
Tidsprogram 
Start kl 09.00 rullande tidsschema

T8                                       
T8U                                    
T4/T4U          med prisutdelning             
T3/T3U          med prisutdelning             
V5                                       
V5U                                    
V2                                       
V2U                                    
Domare o funktionärer förflyttar sig till passbanan
PP1                med prisutdelning
PREL LUNCH ca 13.30-14.15
P2                  med prisutdelning
T8U               A-final                                 
T8                  A-final                                 
F2/F2U       med prisutdelning
V5U               A-final                                 
V5                  A-final                                 
Slut ca kl 17.15