Startordning : Första start kl 8.30

T7U
T7
T3
V2U prisutdelning direkt
V2
V5U
V5
F2U & V prisutdelning direkt

Lunch

T3 U prisutdelning direkt
T4 U & V prisutdelning direkt
T7 B-final
T7U A-final
V2 A-final
V5 B-final
T3 A-final
T7 A-final
V5 U A-final
V5 A-final