Tävlingsgrenar

Vi har samlat en kortfattat beskrivning utav de moment som de olika Sport grenarna ska innehålla.

För att läsa mer gå in på SIFs hemsida.

Nya Grenar för i år (2023) är Barngrenar  C2 och C4.

Tävlingsgrenarna C2 och C4 har olika svårighetsgrad och de är anpassade efter barns utveckling och utbildningsnivå. Grenarna är dock ej åldersbestämda utan kan arrangeras för alla åldersgrupper.

I C2 visar man skritt och trav eller tölt (dock bara en av dessa gångarter) i efter ett speciellt C2-program och man rider alltid ensam på banan.

För C4 gäller att man visar fyra gångarter, skritt,trav,tölt och galopp i ett speciellt C4-program och även här är man alltid ensam på banan.

I C2 och C4 rider man ej finaler. Programmen och bedömningskriterierna finns angivna i det svenska tillägget som du hittar under fliken tävlingsregler.

Tölt T1
Ryttarna rider en och en.
1 Med början vid mitten av ena kortsidan, ett varv i långsamt tempo tölt i valfritt varv.
   Gå ner till skritt vid mitten av kortsidan och byt varv.
2. Från mitten av kortsidan ett varv i långsamt tempo tölt med tydliga steglängdsökningar på långsidorna.
3. Från mitten av kortsidan ett varv i ökat tempo tölt.

Tölt T2
Ryttaren har tre varv till sitt förfogande för att visa följande moment i följande ordningsföljd:
1. Valfritt tempo tölt.
2. Långsam tölt (stabilt och lugnt tempo). Tag ner hästen till skritt och byt varv.
3. Långsam- till mellantempo tölt, enhandsfattning med lösa tyglar dvs utan tygelkontakt med hästens mun.

Tölt T3
Denna gren rids med två eller fler ekipage samtidigt på banan.
Ekipagen visar programmet på speakerns kommando
1. Långsamt tempo tölt. Tag ned hästen till skritt och byt varv.
2. Långsamt tempo på kortsidorna med tydlig steglängdsökning på långsidorna.
3. Ökad tölt.

Tölt T4
Grenen rids på speakerns kommando i grupper om upp till tre ekipage.
1. Valfritt tempo tölt.
2. Långsamt tempo tölt. Tag ner hästen till skritt och byt varv.
3. Långsamt- till mellantempo tölt, enhandsfattning med lösa tyglar, dvs. utan tygelkontakt med hästens mun.

Tölt T5
Denna gren rids med två eller fler ekipage samtidigt på banan.
Ekipagen visar programmet på speakerns kommando
1. Slow, Steady, Calm tölt.  Tag ned hästen till skritt och byt varv.
2. Långsamt tempo tölt på kortsidorna med tydlig steglängdsökning på långsidorna (kräver ej ökad tölt).

Tölt T6
Denna gren rids med två eller fler ekipage samtidigt på banan.
Ekipagen visar programmet på speakerns kommando
1. Valfritt tempo tölt. Ta ner hästen till skritt och byt varv.
2. Långsamt- till mellantempo tempo tölt, på långsidorna enhandsfattning med lösa tyglar, dvs. utan tygelkontakt med hästens mun.

Tölt T7
Denna gren rids med två eller fler ekipage samtidigt på banan.
Ekipagen visar programmet på speakerns kommando
1. Slow, Steady, Calm tölt. Tag ned hästen till skritt och byt varv.
2. Valfritt tempo tölt 

Tölt T8
Denna gren rids med två eller fler ekipage samtidigt på banan.
Ekipagen visar programmet på speakerns kommando
1. Valfritt tölt. Tag ned hästen till skritt och byt varv.
2. Valfritt tempo tölt

Fyrgång V1
Ryttarna rider enskilt och i valfritt varv.
Ekipaget har fyra och ett halvt varv på sigatt visa följande moment i valfri ordning:
1. Långsamt tempo tölt.
2. Långsam- till mellantempo trav.
3. Mellanskritt.
4. Långsam- till mellangalopp.
5. Ökad tölt.
Varje gångart visas endast en gång, skritt i ett halvt varv och de andra gångarterna i ett varv vardera.

Fyrgång V2
Denna gren rids med två eller flera ekipage på ovalbanan
Ekipagen visar de fyra gångarterna på speakerns kommando.
Ekipagen delas in i startgrupper baserat på det varv de angivit i anmälan.
Detta är det varv alla moment visas i.
1. Långsamt tempo tölt.
2. Långsam- till mellantempo trav.
3. Mellanskritt.
4. Långsam- till mellantempo galopp
5. Ökad tölt.
 
Fyrgång V5
Uttagningen rids med upp till fem ekipage på ovalbanan.
Hästarna visar de fyra gångarterna på speakerns kommando.
Ekipagen delas in i startgrupper baserat på det varv de angivit i anmälan.
Detta är det varv alla moment visas i.
1. Slow, Steady, Calm Tölt
2. Långsam- till mellantempo trav
3. Mellanskritt
4. Långsam- till mellantempo galopp

Femgång F1
Ryttarna rider enskilt och i valfritt varv.
Ekipaget har fyra och ett halvt varv på sig att visa följande moment i valfri ordning:
1. Långsam- till mellantempo tölt.
2. Långsam- till mellantrav.
3. Mellanskritt.
4. Långsam- till mellangalopp
5. Flygande pass.

Varje gångart visas endast en gång, skritt i ett halvt varv och de andra gångarterna i ett varv vardera. Flygande pass visas endast på långsidorna. Poängen för tölt och pass räknas dubbelt.

Femgång F2
Denna gren rids med två eller fler ekipage på ovalbanan.
Ekipagen visar de fem gångarterna på speakerns kommando.
Ekipagen delas in i startgrupper baserat på det varv de angivit i anmälan.
Detta är det varv alla moment visas i.
1. Långsam- till mellantempo tölt.
2. Långsam- till mellantempo trav.
3. Mellanskritt.
4. Långsam- till mellantempo galopp.
5. Flygande pass.

Ekipagen har tre försök att visa flygande pass på den ena långsidan.
Ryttarna väljer passlångsida genom röstning. För tölt och pass räknas dubbelt.
 
Pass P1 - 250 m
Startas med eller utan startboxar
Se övrig info i FIPO.

Stilpass PP1
Så fort flaggan höjs startar ekipaget i skritt, trav eller tölt.
Mellan startlinjen och 25 m-markeringen fattar ryttaren galopp från valfri gångart.
Mellan 25 m-markeringen och 50 m-markeringen (där tidtagningen börjar) läggs hästen i flygande pass.
Då ekipaget passerar 50 m-markeringen ges en visuell signal som startar tidtagningen.

Efter 150 m-markeringen (där tidtagningen upphör) men före slutmarkeringen vid 200 m ska hästen ha tagits ned till tölt, trav eller skritt.
För höga poäng ska hästen ha tagits ner till skritt.
I början av banan (fram till 25 m-markeringen) ska det finnas en tydligt markerad trattformig korridor.
 
Se övrig info i FIPO.

Speedpass P2 100 m med flygande start
Denna gren rid på en passbana där det finns en sträcka på minst 50 m före den tidtagna 100 m sträckan.

Startprocedur
Ett ekipage i taget kommer till start.
På starterns signal rider ryttaren till 50 m-markeringen i valfri gångart.
Då ekipaget passerar startlinjen startar tidtagningen på en visuell signal. Härifrån till mållinjen måste hästen ligga i flygande pass.
Två försök rids.

Se övrig info i FIPO.

Stilpass PP2
Så fort flaggan höjs startar ekipaget i skritt, trav eller tölt.
Mellan startlinjen och 25 m-markeringen fattar ryttaren galopp via valfri gångart.
Mellan 25 m-markeringen och 50 m-markeringen (där tidtagningen börjar) läggs hästen i flygande pass.
Då ekipaget passerar 50 m-markeringen ges en visuell signal som startar tidtagningen.
Efter 150 markeringen (där tidtagningen upphör) men före slutmarkeringen vid 200 m ska hästen ha tagits ned till tölt, trav eller skritt.
För höga poäng ska hästen ha tagits ner till skritt.

I början av banan (fram till 25 m-markeringen) ska det finnas en tydligt markerad trattformig korridor.
Ekipagen får ha tre försök (även om de erhåller röda flaggor i något av försöken). Medelvärdet på de två bästa försöken avgör placeringen.
I händelse av lika poäng, kommer poängen som ges av domarna avgöra vinnaren.
I det fall poängen för första plats är lika, ska ett tiebreak utföras.

Se övrig info i FIPO.

Pass P3 - 150 m
Denna gren rids som passlöp P1 250 m.
Se övrig info i FIPO.
 
Exakta regler och genomförande av olika klasser och grenar kan man läsa mer om i FIPO och Svenska tillägget (TR).