Styrelsen

Ordförande
Tävling/hemsida


Ann Persson
annpersson2009@hotmail.com
070-49 38 557

Kassör
Urban Wahlberg
ubbe.w@spray.se
 

Sekreterare
Ungdom
Ella Brolin
ungdom@gladur.se

Ledamot
Aktivitet

Anna Dokken Niska
anna.niska@telia.com
070-82 60 223


 

Ledamot

Marlen Karlsson
bassi97@yahoo.se

070-38 89 070

Suppleant

Catharina Wall
wall_catharina@hotmail.com


 

Suppleant 

Veronica Wisen
n.wisen@spray.se    

   


  
 

Kontakta oss gärna

Om du har några ideer eller undrar något.,
kan du antingen ringa, eller skriva direkt till oss under kontakt.

Valberedning:
Ann-Catrine Englund
Karolin Hast

Revisorer:
Lotta Holmgren
Per-Åke Niska

.